Žerotín - Seniorské apartmány – nové bydlení pro seniory  - FORTEX-AGS a.s. Šumperk

Kvalitní a důstojné bydlení pro seniory

Žerotín

Projekt se připravuje. Více informací podá Ing. Pavel Cygrýd na tel. čísle: 602 521 911.