Šumperk - Seniorské apartmány – nové bydlení pro seniory  - FORTEX-AGS a.s. Šumperk

Kvalitní a důstojné bydlení pro seniory

Šumperk

Projekt se připravuje. Více aktuálních informací podá paní Radomíra Kupcová na tel. čísle 602 531 103.