Sudkov - Seniorské apartmány – nové bydlení pro seniory  - FORTEX-AGS a.s. Šumperk

Kvalitní a důstojné bydlení pro seniory

Sudkov

Obec Sudkov a FORTEX-AGS, a.s., Šumperk společně připravují projekt kvalitního a finančně dostupného bydlení pro seniory na bázi družstevního financování, kde mohou senioři v klidu a kvalitním prostředí prožít svůj život. Řada seniorů dává přednost prostředí vlastního bytu, ve kterém má zabezpečeny sociální a zdravotní služby. Provoz domu, pojištění, opravy a údržbu,dodávky energií a vody zajišťuje družstvo.
Seniorské apartmány v Sudkově nabízí formu družstevního bydlení, majitelem bytů je bytové družstvo seniorů. Cena bytu je postupně splácena ve splátce nájemného. Družstevní forma bydlení je vhodnou investiční příležitostí pro celou rodinu seniora - výhodný způsob investování rodinných financí, družstevní podíl je součástí dědictví. U družstevního financování si senior splácí cenu vlastního bytu. Po splacení celé ceny je možné byt převést do osobního vlastnictví.
Tato forma seniorského bydlení je velmi zajímavou alternativou bydlení v domovech důchodců, ve kterých se platí nájem za pobyt a prostředky jsou vynaloženy nenávratně.
Projekt bude prezentován a projednán na zasedání zastupitelstva obce a rezervace jednotlivých bytů bude zahájena po jeho schválení.