Mírov - Seniorské apartmány – nové bydlení pro seniory  - FORTEX-AGS a.s. Šumperk

Kvalitní a důstojné bydlení pro seniory

Mírov

Obec Mírov a FORTEX-AGS, a.s., Šumperk společně připravily projekt kvalitního a finančně dostupného bydlení pro seniory na bázi družstevního financování, kde mohou senioři v klidu a kvalitním prostředí prožít svůj život. Řada seniorů dává přednost prostředí vlastního bytu, ve kterém má zabezpečeny sociální a zdravotní služby. Provoz domu, pojištění, opravy a údržbu, dodávky energií a vody zajišťuje družstvo.

Seniorské apartmány v Mírově nabízí formu družstevního bydlení, majitelem bytů je bytové družstvo seniorů. Cena bytu je postupně splácena v pravidelných měsíčních splátkách. Družstevní forma bydlení je vhodnou investiční příležitostí pro celou rodinu seniora - výhodný způsob investování rodinných financí, družstevní podíl je součástí dědictví. U družstevního financování si senior splácí cenu vlastního bytu. Po splacení celé ceny všech bytů je možné jednotlivé byty převést do osobního vlastnictví.

Tato forma seniorského bydlení je velmi zajímavou alternativou bydlení v domovech důchodců, ve kterých se platí nájem za pobyt a prostředky jsou vynaloženy nenávratně.