Hradec - Nová Ves - Seniorské apartmány – nové bydlení pro seniory  - FORTEX-AGS a.s. Šumperk

Kvalitní a důstojné bydlení pro seniory

Hradec - Nová Ves

Obec Hradec - Nová Ves a FORTEX-AGS, a.s., Šumperk společně připravily projekt kvalitního a finančně dostupného bydlení pro seniory na bázi družstevního financování, kde mohou senioři v klidu a kvalitním prostředí prožít svůj život. Řada seniorů dává přednost prostředí vlastního bytu, ve kterém má zabezpečeny sociální a zdravotní služby. Provoz domu, pojištění, opravy a údržbu, dodávky energií a vody zajišťuje družstvo.

Seniorské apartmány v Hradci - Nové Vsi nabízí formu družstevního bydlení, majitelem bytů je bytové družstvo seniorů. Cena bytu je postupně splácena v pravidelných měsíčních splátkách. Družstevní forma bydlení je vhodnou investiční příležitostí pro celou rodinu seniora - výhodný způsob investování rodinných financí, družstevní podíl je součástí dědictví. U družstevního financování si senior splácí cenu vlastního bytu. Po splacení celé ceny všech bytů je možné byty převést do osobního vlastnictví.

Tato forma seniorského bydlení je velmi zajímavou alternativou bydlení v domovech důchodců, ve kterých se platí nájem za pobyt a prostředky jsou vynaloženy nenávratně