Nabídka bytů, ceník - Seniorské apartmány – nové bydlení pro seniory  - FORTEX-AGS a.s. Šumperk

Kvalitní a důstojné bydlení pro seniory

Nabídka bytů, ceník

Byt Plocha m2 Cena vč. 15% DPH Základní členský vklad 30% Měs.spl.ceny
1+kk
39 990.000,- 297.000,- 3.843,-
2+kk 57 1.330.000,- 399.000,- 5.163,-

Pozn. Propočet z podmínek k období 12/2013, doba splácení 20 let.

Pokud si vyberete některý z nabízených bytů, je potřeba udělat následující kroky:

  • zájem o vybraný byt potvrdit rezervační smlouvou s vratným rezervačním poplatkem ve výši 7.000,-Kč
  • podat přihlášku za člena družstva  a uhradit základní členský vklad ve výši 1,- Kč a zápisné ve výši 7.000,- Kč. Zápisné slouží ke krytí zřizovacích výdajů družstva a nákladů na správu družstva od vzniku družstva do doby, než budou uzavřeny nájemní smlouvy s přistupujícími členy družstva
  • následuje schválení přijetí předsedou družstva
  • do 10-ti dnů od přijetí oznámení o vzniku členství v družstvu uzavřít smlouvu o převzetí povinností k dalšímu členskému vkladu
  • do 10-ti dnů od uzavření této smlouvy zaplatit kauci ve výši dvojnásobku měsíční splátky úhrady dalšího členského vkladu
  • nejpozději do 90-ti dnů od vzniku členství uhradit min. 30 % z pořizovací ceny družstevního bytu a uzavřít budoucí smlouvu nájemní (nebo přímo nájemní podle stavební připravenosti domu - viz bod níže) ke konkrétnímu bytu. Na úhradu pořizovacího dalšího členského vkladu ve výši min. 30% lze využít vlastní zdroje, stavební spoření nebo nabízíme zprostředkování Půjčky na lepší bydlení od ČSOB
  • po splnění podmínek ze smlouvy o převzetí povinností k dalšímu členskému vkladu a po kolaudaci domu uzavřít s družstvem nejpozději do 30-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu k užívání domu nájemní smlouvu a převzít byt do užívání
  • po převzetí bytu po dobu 20 let platit družstvu nájemné,a anuitní splátku úvěru, dále příspěvek do fondu oprav, pojištění, spotřebu energie u společných prostor, správu družstva, teplo a vodu, apod.